eKonom CLOUD

Politica de Confidentialitate

S.C. CROMSTAT SOFTWARE S.R.L., denumită generic în cele ce urmează și CROMSTAT, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului www.cromstat.ro, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de Confidențialitate.

Această Politică de Confidențialitate descrie practicile de confidențialitate pentru site-ul web www.cromstat.ro, pentru aplicația online eKonom CLOUD și pentru aplicațiile conexe. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

CROMSTAT își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.cromstat.ro, precum și prezenta Politică de confidențialitate si Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Dacă aveți intrebări cu privire la utilizarea datelor dvs, ne puteți contacta prin email la contact@cromstat.ro. Dacă nu mai doriți să primiți notificări și informații prin email de la CROMSTAT, puteți alege să vă scoateți adresa de email din listele noastre apăsând pe butonul de „Dezabonare” sau „Unsubscribe” din oricare din mesajele noastre.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

DEFINIȚII

 • date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 • stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 • operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 • date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 • date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

COLECTAREA DATELOR

CROMSTAT poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar. CROMSTAT SOFTWARE SRL nu colectează informații personale de la utilizatorii minori.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ŞI INFORMAȚIILOR

Securitatea este foarte importantă pentru noi. Ne vom utiliza toata priceperea si vom lua toate măsurile posibile pentru a asigura securitatea datelor clienților stocate pe serverele noastre.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, avem obligația de a păstra confidențialitatea și de a utiliza în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre Dvs. și numai în scopuri asociate comercializării produselor CROMSTAT SOFTWARE SRL.

Excepție pot face următorii destinatari: autorități publice centrale si locale; companii din același grup cu operatorul; persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului.

CROMSTAT poate dezvălui datele cu caracter personal către terți, fără consimțământul dumneavoastră, dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru:

(a) conformarea la rigorile legii;
(b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale CROMSTAT și ale site-urilor sale web, sau
(c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Este strict interzisă orice formă de preluare de materiale de pe site-ul www.cromstat.ro de catre orice persoană, fără a avea acordul scris, prealabil, din partea SC CROMSTAT SOFTWARE SRL.

Pentru ca măsurile de securitate sa fie eficiente, Clientul, la rândul lui, se obligă să acceseze servicile CROMSTAT utilizând dispozitive nevirusate si cu toate actualizările software la zi. De asemenea, clientul va utiliza parole securizate formate din minim 8 caractere conținând litere mari, litere mici, semne de punctuație și cifre.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, în calitate de utilizator, aveți următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; dreptul de a vă adresa Justiției; dreptul de informare.

UTILIZAREA DATELOR STATISTICE ŞI A DATELOR ANONIME

CROMSTAT poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

 • realizării de analize/rapoarte;
 • realizării de informări;
 • publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către CROMSTAT.

IMPUNEREA ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către CROMSTAT și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.

TERMENI ŞI CONDIȚII DE UTILIZARE

Va rugăm să accesați și secțiunea Termeni si Condiții de utilizare, care se aplică, de asemenea, accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

LEGISLAȚIE ŞI REZOLVAREA DISPUTELOR

Politica de confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca, mai întâi, o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul S.C. CROMSTAT SOFTWARE S.R.L.. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecatorească din raza teritorial-administrativă unde se găsește sediul S.C. CROMSTAT SOFTWARE S.R.L..


S.C. CROMSTAT SOFTWARE S.R.L.

Adresa: Str. Baba Dochia, nr. 10B, Timisoara, Romania
CIF: RO23824699
J35/1723/2008